മൂവന്തിത്താഴ്വരയില്‍ വെന്തുരുകും : കന്മദം (1998 )

ചിത്രം            : കന്മദം
വർഷം          :  1998 
സംവിധാനം : എ. കെ. ലോഹിതദാസ് 
സംഗീതം       :  രവീന്ദ്രൻ മാസ്റ്റർ  
ഗാനരചന     : ഗിരീഷ്‌ പുത്തഞ്ചേരി 
ഗായകൻ       : യേശുദാസ്‌ 
നായകൻ       : മോഹൻലാൽ    
നായിക         : മഞ്ചു വാര്യർ മൂവന്തിത്താഴ്വരയില്‍ വെന്തുരുകും വിണ്‍ സൂര്യന്‍,
മുന്നാഴി ചെങ്കനലായ്  നിന്നുലയില്‍ വീഴുമ്പോള്‍...
ഒരു തരി പൊന്‍തരിയായ് നിന്‍ ഹൃദയം നീറുന്നു,
നിലാവല കയ്യാല്‍ നിന്നെ, വിലോലമായ്  തലോടിടാം...
നിലാവല കയ്യാല്‍ നിന്നെ, വിലോലമായ്  തലോടിടാം...
ആരാരിരം....

മൂവന്തിത്താഴ്വരയില്‍ വെന്തുരുകും വിണ്‍ സൂര്യന്‍,
മുന്നാഴി ചെങ്കനലായ്  നിന്നുലയില്‍ വീഴുമ്പോള്‍...

ഇരുളുമീ ഏകാന്ത രാവില്‍ തിരിയിടും വാര്‍തിങ്കളാക്കാം,
മനസ്സിലെ മണ്‍കൂടിനുള്ളില്‍ മയങ്ങുന്ന പൊന്‍വീണയാക്കാം..
ഒരു മുളം തണ്ടായ് നിന്‍ ചുണ്ടത്തെ നോവുന്ന,
പാട്ടിന്റെ ഈണങ്ങള്‍ ഞാനേറ്റുവാങ്ങാം...
ഒരു കുളിര്‍ത്താരാട്ടായ്  നീ വാര്‍ക്കും കണ്ണീരിന്‍,
കാണാപ്പൂ മുത്തെല്ലാം എന്നുള്ളില്‍ കോര്‍ക്കാം...
                           
മൂവന്തിത്താഴ്വരയില്‍ വെന്തുരുകും വിണ്‍ സൂര്യന്‍,
മുന്നാഴി ചെങ്കനലായ്  നിന്നുലയില്‍ വീഴുമ്പോള്‍...

കവിളിലെ കാണാനിലാവില്‍ കനവിൻറെ  കസ്തൂരി ചാര്‍ത്താം..
മിഴിയിലെ ശോകാര്‍ദ്രഭാവം മധുരിയ്ക്കും ശ്രീരാഗമാക്കാം..
എരിവെയില്‍ ചായം നിന്‍മാടത്തിന്‍ മുറ്റത്തെ,
മന്ദാരക്കൊമ്പത്ത് മഞ്ഞായ് ഞാന്‍ മാറാം..
കിനാവിൻറെ  കുന്നിക്കുരുത്തോലപ്പന്തല്‍,
മെനഞ്ഞിട്ടു മംഗല്യത്താലിയും ചാര്‍ത്താം..


മൂവന്തിത്താഴ്വരയില്‍ വെന്തുരുകും വിണ്‍ സൂര്യന്‍,
മുന്നാഴി ചെങ്കനലായ്  നിന്നുലയില്‍ വീഴുമ്പോള്‍...
ഒരു തരി പൊന്‍തരിയായ് നിന്‍ ഹൃദയം നീറുന്നു,
നിലാവല കയ്യാല്‍ നിന്നെ, വിലോലമായ്  തലോടിടാം...
നിലാവല കയ്യാല്‍ നിന്നെ, വിലോലമായ്  തലോടിടാം...
ആരാരിരം....

മൂവന്തിത്താഴ്വരയില്‍ വെന്തുരുകും വിണ്‍ സൂര്യന്‍,
മുന്നാഴി ചെങ്കനലായ്  നിന്നുലയില്‍ വീഴുമ്പോള്‍...
Share on Google Plus

About LyRICHORDS

LyRICHORDS is focussed on collecting database of lyrics from various languages in the media industry.

0 comments :

Post a Comment