സുഖമോ ദേവി : സുഖമോ ദേവി (1986)

ചിത്രം            : സുഖമോ ദേവി
വർഷം          :  1986 
സംവിധാനം : വേണു നാഗവള്ളി 
സംഗീതം       :  രവീന്ദ്രൻ മാസ്റ്റർ  
ഗാനരചന     : ഓ.എന്‍ .വി.കുറുപ്പ് 
ഗായകൻ       : യേശുദാസ്‌ 
നായകൻ       : മോഹൻലാൽ, ശങ്കർ 
നായിക         : ഉർവ്വശി സുഖമോ ദേവി... സുഖമോ ദേവി.... സുഖമോ ദേവീ....
സുഖമോ ദേവി.... സുഖമോ ദേവി.... സുഖമോ ദേവീ....
സുഖമോ സുഖമോ....
സുഖമോ ദേവി... സുഖമോ ദേവി..... സുഖമോ ദേവീ....
സുഖമോ സുഖമോ....

നിന്‍ കഴല്‍ തൊടും മണ്‍തരികളും,
മംഗല നീലാകാശവും...
നിന്‍ കഴല്‍ തൊടും മണ്‍തരികളും,
മംഗല നീലാകാശവും...
കുശലം ചോദിപ്പൂ നെറുകില്‍ തഴുകീ...
കുശലം ചോദിപ്പൂ നെറുകില്‍ തഴുകീ...
കുളിര്‍ പകരും പനിനീര്‍ കാറ്റും...
കുളിര്‍ പകരും പനിനീര്‍ കാറ്റും...

സുഖമോ ദേവി... സുഖമോ ദേവി... സുഖമോ ദേവീ...
സുഖമോ സുഖമോ....

അഞ്ജനം തൊടും കുഞ്ഞു പൂക്കളും,
അഞ്ചിതമാം പൂം പീലിയും...
അഞ്ജനം തൊടും കുഞ്ഞു പൂക്കളും,
അഞ്ചിതമാം പൂം പീലിയും...
അഴകില്‍ കോതിയ മുടിയില്‍ തിരുകീ....
അഴകില്‍ കോതിയ മുടിയില്‍ തിരുകീ...
കളമൊഴികള്‍ കുശലം ചൊല്ലും....
കളമൊഴികള്‍ കുശലം ചൊല്ലും....

സുഖമോ ദേവി.... സുഖമോ ദേവി.... സുഖമോ ദേവീ....
സുഖമോ സുഖമോ....
Share on Google Plus

About LyRICHORDS

LyRICHORDS is focussed on collecting database of lyrics from various languages in the media industry.

0 comments :

Post a Comment