ഒരു മുറൈ വന്തു പാർത്ഥായാ (2016) : അരികില്‍ പതിയെ ഇട നെഞ്ചില്‍ വരികൾ

ഒരു മുറൈ വന്നു പാർത്ഥായാ (2016) : അരികില്‍ പതിയെ ഇട നെഞ്ചില്‍ വരികൾ
ഒരു മുറൈ വന്നു പാർത്ഥായാ (2016) : അരികില്‍ പതിയെ ഇട നെഞ്ചില്‍ വരികൾ വർഷം: 2016 

ചിത്രം: ഒരു മുറൈ വന്തു പാർത്ഥായാ 
സംവിധാനം: സാജൻ കെ മാത്യു 
സംഗീതം : വിനു തോമസ് 
വരികൾ: അഭിലാഷ് ശ്രീധരൻ 
പാടിയത്: 
 നജീം അർഷാദ്, സംഗീതാ ശ്രീകാന്ത് 
അഭിനയിച്ചത്: ഉണ്ണി മുകുന്ദൻ, പ്രയാഗാ മാർട്ടിൻ 


വരികൾ 

അരികില്‍ പതിയെ ഇട നെഞ്ചില്‍
ആരോ മൂളും രാഗം...
മിഴികള്‍ മൊഴിയും മധുരം ..
കിനിയും നീയെന്നില്‍ ഈണം..

മഴയേ.. (മഴയേ)..
(ഇളവെയിലേ ..)
എന്‍ കനവില്‍.....(കനവില്‍)..അവളറിയാതെ..

തളിരണിയും പുലരികളില്‍...
മഞ്ഞിന്‍ തൂവല്‍ വീശി..... മെല്ലെ.. (മെല്ലെ..)
ഞാന്‍..മെല്ലെ.....
മെല്ലെ.....ആ...

പുതുമഴയെ നീ  പുണരും..പൂവിന്‍.. മൗ..നം..
 ഇതള്‍ വിരിയും....ഈ...രാവിന്‍...നിറ മോ..ഹം..

മനമറിയാതെ തിരയുകയോ..
നീ എന്‍റെ ഉള്ളം..
നിന്നില്‍ ഞാന്‍...മൗനമായ്...
അലിയും...അനുരാഗം..

നിന്‍ മെയ്തൊട്ടു പൂമേട തോറും....
കാറ്റായ്  നീളേ ...
നിന്നോടൊന്നു ചേരാന്‍ തുടിക്കും...മോ..ഹം...

മഴയേ.. (മഴയേ).. ......പൂ..മഴയേ....

അരികില്‍ പതിയെ ഇട നെഞ്ചില്‍
ആരോ മൂളും രാഗം...
മിഴികള്‍ മൊഴിയും മധുരം ..
കിനിയും നീയെന്നില്‍ ഈണം..

ഓ ഹോ ...ഓ ..
ഓഹോ..ഓഹോ..ഓഹോ..ഓഹോ..
ഓ ഹോ ...ഓ .

രാവിൽ പോൺ കാനവായ്
ചാരെയോടെ  അണയുന്നു
നേരില്‍..നീ...വരവാ..യാല്‍...
എന്നില്‍..പൂക്കാലം

നീയും...ഞാനും..എന്നും..
മറുതീരങ്ങള്‍ തേടി...
ഒന്നായ് ചേര്‍ന്ന് പാറും...
തേന്‍ കിളികള്‍..

നിന്നെ ഞാന്‍ ഏകയായ് ...
തേടുമീ...സന്ധ്യയില്‍..
നിന്നിലെക്കെത്തുവാന്‍ ....മോ..ഹമോടെ..

അരികില്‍ പതിയെ ഇട നെഞ്ചില്‍
ആരോ മൂളും രാഗം...
മിഴികള്‍ മൊഴിയും മധുരം ..
കിനിയും നീയെന്നില്‍ ഈണം..

മഴയേ.. (മഴയേ)..
(ഇളവെയിലെ..)
എന്‍ കനവില്‍.....(കനവില്‍)..അവളറിയാതെ..

തളിരണിയും പുലരികളില്‍...
മഞ്ഞിന്‍ തൂവല്‍...വീശി..... മെല്ലെ.. (മെല്ലെ..)
ഞാന്‍..മെല്ലെ.....മെല്ലെ.....ആ...


Share on Google Plus

About LyRICHORDS

LyRICHORDS is focussed on collecting database of lyrics from various languages in the media industry.

1 comments :